A. Bülow

Disse signaturer ses oftest på marinemalerier og kystmotiver i øvrigt. En del af disse kan henføres til Øresund. Malerierne er fra begyndelsen af det 20. århundrede, enkelte dog lidt ældre. De er ofte udaterede. De handles fortsat hyppigt på kunstauktioner, fortrinsvis i Danmark, men også i Tyskland.

De ses ofte tilskrevet Agnes von Bülow, mens enkelte er tilskrevet en Axel Bülow.

Agnes Salomon (1884-) var født i Hamburg. Hun var gift med kunstmaleren Joachim von Bülow, f. 1877 i Breslau. De var bosat i Bruxelles og ses ikke omtalt i dansk kunsthistorisk sammenhæng. Tilskrivningen til Agnes von Bülow er derfor mere end tvivlsom, og hertil kommer, at egentlige marinemalerier af kvindelige kunstnere er yderst sjældne.

Der ses enkelte kystmotiver med signaturen A. Salomon, som også tilskrives Agnes von Bülow. Signaturen er i en helt anden skrift, og motiv- og farvevalg er væsentlig forskellig fra malerierne med signaturen A. Bülow. Motiverne er ikke fra Danmark.

Der ses ikke i dansk kunsthistorisk sammenhæng nogen omtale af en maler Axel Bülow. Signaturerne herover m.fl. er dog optaget i Danske Kunstnersignaturer under navnet Axel Bülow uden henvisninger.

Alle oplysninger om maleren bag signaturen A. Bülow modtages med glæde.

Henvisninger


Vollmer: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts; Band 1, München 1992.
Saur: Allgemeines Künstlerlexikon - Die bildenden Künstler aller Zeiten und Völker; Band 15, München/Leipzig 1997.
Benezit: Dictionaire Des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs; Band 2, Librairie France 1976.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.