Aage Gitz-Johansen (1897 - 1977)

Maler.

Fulde navn: Aage Rudolph Hans Gitz-Johansen.

Farfar til tekstil- og installationskunstner Mette Gitz-Johansen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6820&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.