Aage Lund (1892-1972)

Maler landskaber og figurer.

Henvisninger


Fornylig vist på en udstilling på Øregaards Museum.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.