Agnete Therkildsen (1900 - 1994)

Maler.

Fulde navn: Else Agnete Therkildsen.

Gift med maleren og billedhuggeren Ejler Bille.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=309&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.