Albert Mertz (1920-1990)

Figurativ og abstrakt/konkret maler

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=1084&wsektion=alle)
se kunstnerens gravsted på http://www.gravsted.dk/person.php?navn=albertmertz

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.