Alexander Eckener (1870 - 1944)

Maler, raderer og litograf.

Tilknyttet kunstnerkolonien Egernsundmalererne.

Henvisninger


Thieme-Becker, Vollmer, Feddersen, Faber.

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.