Alexander Eckener (1870 - 1944)

Maler, raderer og litograf

Tilknyttet kunstnerkolonien Egernsundmalererne.

Henvisninger


Thieme & Becker, Vollmer, Feddersen, Faber

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.