Alfred Märtens (1888-1936)

Landskaber især fra den jyske hede.

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=296&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.