Anders Hune (1894-1968)

Landskabsmaler og forfatter.

En sejlivet myte vil vide, at Anders Hune benyttede signaturen P. Dollerup på en del af sine malerier. Dette er næppe korrekt, idet signaturen er brugt af polstermøbelfabrikant og maler i Aalborg Poul Dollerup.

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=95&wsektion=alle)
se kunstnerens gravsted på http://www.gravsted.dk/person.php?navn=andershune

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.