Anders Thudborg (1887 - 1979)

Forfatter, lejlighedsvis maler

Fulde navn: Anders Thudborg, døbt Anders Tudborg Nielsen, navneændring i 1914, alment kendt som Anders Thuborg

Henvisninger


Dansk Biografisk Leksikon (https://biografiskleksikon.lex.dk/Anders_Thuborg)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.