Andreas Petersen Røm (1914 - 1985)

Rømø-maler

Fulde navn: Andreas Christian Petersen

Henvisninger


Munksgaard

Grænseforeningen (https://graenseforeningen.dk/om-graenselandet/leksikon/petersen-roem-andreas-1914-85-maler)

Gravsted.dk (https://www.gravsted.dk/person.php?navn=andreaspetersen-roem)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.