Anna Syberg (1870 - 1914)

Maler.

Datter af dekorationsmaleren Peter Syrak Hansen. Søster til malerne Peter Hansen og Syrak Hansen. Gift med maleren Fritz Syberg

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=625&wsektion=alle)

Se kunstnerens gravsted på http://www.gravsted.dk/person.php?navn=annasyberg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.