Anne-Mette Cortsen (1976 - )

Billedkunstner

Henvisninger


Tom Jørgensen (red.): 101 Kunstnere, 2017, P.S. Hansens Forlag

Kunstnerens hjemmeside (https://www.annemettecortsen.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.