Annette Agerbirk 1960

[[Annette Agerbirk, født på Frederiksberg i 1960, Repræsenteret på det internationale kunstgalleri Secher Scott.

Det Luxembourgske Kulturministerie har sammen med Den Danske Ambassade afholdt en stor solo udstilling med hende i Luxembourg i 2012.

Prof. Jacob Wamberg skriver : Annette Agerbirks malerier balancerer delikat mellem at forestille og ikke forestille noget.
- Vi synes at befinde os i et sansningens grænseland, hvor det er tvetydigt, hvorvidt det, vi ser, hører til den ydre fysiske omverden eller snarere til forestillingsevnen i dens allerførste forsøg på skabe orden ud af de impulser, den modtager: ikke bare fra synsnerven, men også - og måske navnlig - fra erindringen om tidligere oplevede synsindtryk, stemninger og sansninger]]

Udgivelse " Nu er jord og himmel stille " : http://books.google.dk/books/about/Nu_er_jord_og_himmel_stille.html?id=KNYktwAACAAJ&redir_esc=y —]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.