Anton Carl Dusch (1760 - 1829)

Landskabsmaler

Henvisninger


Weilbachs Kunstnerleksikon 2. udgave (Nyt Dansk Kunstnerleksikon 1895-99)

Faber

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.