Arne Gorki Schmidt (1908-69)

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=516&wsektion=alle)

Desuden omtalt i Michael Tvermoes bog: Danske akvareller.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.