Arne P. Salomonsen (1946 - )

Maler.

Fulde navn: Arne Pjedsted Salomonsen.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbachRefresh.do?kunstnerId=10317&wsektion=alle)

Hjemmeside (http://art-arnep-salomonsen.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.