Arvid Lindoff (1867 - 1947)

Svensk "gåramålar" (på dansk: "trommesalskunstner")

Fulde navn: Carl August Lindoff

Henvisninger


Gåramålningar, ett folkeligt kulturarv, Inger Bonge-Bergengren (https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1317766/FULLTEXT01.pdf)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.