Astri Aasen (1875 - 1935)

Norsk grafiker, maler og tegner

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Astri_Aasen)

Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Astri_Aasen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.