Axel Brüel (1900 - 1977)

Maler og keramiker

Gift med keramikeren Lis Brüel, far til billedkunstneren Charlotte Brüel og til arkitekt og maler Max Brüel

Henvisninger


Dansk Kunsthåndværker Leksikon

Samleren, Suenson, Slyngbom, Faber

Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=39343)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.