Kilder, begreber og forkortelser

Det kan næppe undgås, at vi, der redigerer Signaturbogen 2.0, kommer til at bruge begreber og forkortelser, som ikke er kendt af alle. Dette gælder særligt henvisningerne på hver signaturside. På denne side, som kan nås fra alle andre sider, vil vi samle forklaringerne.


Forkortelse/begreb Forklaring
Abrahamsen Lars Abrahamsen (red.): "Sommerskær, Christiansø og kunstnerne", Sophienholm og Johannes Larsen Museet, 2011
BB Kraks Blå Bog
Bache Renal Bache: "Malere i Aalborg fra 1850", 1997.
Bénézit E. Bénézit: Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Librairie Gründ, Paris 1976
BKF Billedkunstnernes Forbund
Charl. Charlottenborgs Forårsudstilling
Dam Christian Dam, 1800 Signaturer af 1000 danske Malere, A/S Dansk Nutidskunsts Forlag, 1952
Dansk Kunsthåndværker Leksikon Dansk Kunsthåndværker Leksikon 1-2, red.: Vibeke Bruun, Esbjørn Hiort, Richard Kjærgård og John Vedel-Rieper, Forlaget Rhodos, 1979. Bind 2 (L-Å) af dette værk er tilgængelig i søgbar form på "Danskernes Historie Online": https://slaegtsbibliotek.dk/925165.pdf
DKB Det Kongelige Bibliotek
Duus Jørgen Duus, Silhuetter - Skygger på Væggen, Nyt nordisk Forlag Arnold Busck, 1998
Dybdahl Lars Dybdahl: Den Danske Plakat, Borgens Forlag, 1994.
Faber Ole Faber, Danske Kunstnersignaturer, 2019
Feddersen Berend Harke Feddersen, Schleswig-Holsteinisches Künstler-Lexikon, Verlag Nordfriisk Institut, Bredstedt, 1984.
Fynsk Kunst 1975 Fyns Amts Kunstudvalg: Fynsk Kunst 1975. Udstillingskatalog med CV af 140 kunstnere, udgivet 1976.
Fynsk Malerkunst Herman Madsen: Fynsk Malerkunst I-II, Nordisk Litteratur Forlag, Odense 1959 og 1964.
Gautier C. Gautier: Charlottenborgs Malere, C. Walther Thomsen, 1945
Gelsted Otto Gelsted: Gelsteds Kunstner-Leksikon, Arthur Jensens Forlag, 1942
Gormsen Jakob Gormsen: Sønderjysk Malersammenslutning af 1935, registrant, biografi, bibliografi, Nissens Forlag, 2010
Jastrau Viggo Jastrau: Jastrau's Kunstner-Leksikon, Billedhuggere og Malere, 1935.
KE Kunstnernes Efterårsudstilling
KP Kunstnernes Påskeudstilling
Kunstindeks Danmark Kulturministeriets database over kunstværker på danske museer. Databasen er under udvikling og har oftest thumbnails af kunstværkerne
Køie&Malmqvist Tove Køie og Ole Malmqvist (red.), Kunstnerleksikon, AOF's Forlag, København 1985.
KØS KØS, Museum for kunst i det offentlige rum
Laura Jacobsen Laura Jacobsen: Søllerød - set med malerøje, registrant over kunstværker med Søllerød-motiver, Historisk-topografisk Selskab for Søllerød Kommune, 1983, ISBN 87-87113-56-2
Munksgaard Svend P. Jørgensen (red.): Munksgaards Kunstnerleksikon, Munksgaards Forlag, 1962
Nørregaard-Nielsen Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, Avisens Håndskrift, Dansk bladtegning gennem et halvt århundrede, Danske Bladtegnere, 1983
Porsmose 2004 Erland Porsmose: Sagaøen - Set af danske og islandske kunstnere igennem 150 år, Johannes Larsen Museet, 2004
Poulsen Hanne Poulsen: Danske Skibsportrætmalere, Kunstbogklubben, 1985
Samleren Hans Werner (red.): Samlerens Kunstnerleksikon 1-2, Samlerens Forlag, 1932
Schaiffel-Nielsen Niels Martin Schaiffel-Nielsen: Malerne i Randbøl Sogn, Randbøl Sogns Lokalarkiv og Museumsforening
Seidel Claus Seidel: Til Stregen - Bladtegningen i Danmark, Gads Forlag, 2020
Slyngbom Henry Alfred Christian Slyngbom: Dansk Billedkunst. Biografisk Haandleksikon over Billedkunstens Udøvere gennem 400 Aar, 1947. Samt Dansk Kunstnerleksikon, 1988, reprotryk af førstnævnte.
Suenson Suen Suenson (red.): Haandbogen danske Malere, 1942. Suen Suenson og Erik Rasmussen (red.): Haandbogen danske Malere, 2. Udgave, 1944. Suen Suenson (red.): Haandbog over kendte danske Malere, 1953. Hvor intet andet er nævnt, gælder henvisningen til sidstnævnte.
Svenskt Konstnärslexikon Gösta Lilje, Bror Olsson, Knut Andersson og S. Artur Svensson: Svenskt Konstnärslexikon, Allhems Förlag, 1952 - 1967.
Thieme & Becker Tysk-sproget internationalt kunstnerleksikon, 1907-1950, se Den Store Danske (https://denstoredanske.lex.dk/Thieme-Becker)
Timm Kai V. Timm, udgiver i 1962 af "Signaturbogen", et uændret genoptryk af Christian Dams "1800 Signaturer af 1000 Danske Malere" fra 1952.
Weilbach Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, som gennem tiden er udkommet i fire udgaver (1. udgave 1877-1878, 2. udgave 1895-1896, 3. udgave 1947-1952, 4. udgave 1994-2000). Når intet andet er nævnt, henvises til 4. udgave. Hvis en kunstner er optaget i Weilbach 4., vil der som hovedregel ikke være henvist til andre kunstnerleksika.
Vollmer Hans Vollmer: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX. Jahrhunderts, E.A. Seemann Verlag Leipzig, 1979.
Wolthers Kunstlex Anette Wolthers: Wolthers KunstlexTM, 2020 (https://anettewolthers.dk/wp-content/uploads/2020/05/pdf-Kunstlex-juni-2020-2.pdf)
Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.