Begreber og forkortelser

Det kan næppe undgås, at vi, der redigerer Signaturbogen 2.0, kommer til at bruge begreber og forkortelser, som ikke er kendt af alle. På denne side, som kan nås fra alle andre sider, vil vi samle forklaringerne.


Forkortelse/begreb Forklaring
BKF Billedkunstnernes Forbund
KE Kunstnernes Efterårsudstilling
Munksgaard Svend P. Jørgensen (red.): Munksgaards Kunstnerleksikon, Munksgaards Forlag, 1962
Samleren Hans Werner (red.): Samlerens Kunstnerleksikon 1-2, Samlerens Forlag, 1932.
Slyngbom Henry Alfred Christian Slyngbom: Dansk Billedkunst. Biografisk Haandleksikon over Billedkunstens Udøvere gennem 400 Aar, 1947. Samt Dansk Kunstnerleksikon, 1988, reprotryk af førstnævnte.
Suenson Suen Suenson (red.): Haandbogen danske Malere, 1942. Suen Suenson og Erik Rasmussen (red.): Haandbogen danske Malere, 2. Udgave, 1944. Suen Suenson (red.): Haandbog over kendte danske Malere, 1953.
Weilbach Weilbach, Dansk Kunstnerleksikon, som gennem tiden er udkommet i fire udgaver. Når intet andet er nævnt, henvises til 4. udgave, 1994-2000.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.