Bergljot Møller (1901 - 1962)

Maler.

Gift med maleren Petri Gissel. Mor til maleren Jarne Gissel.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=9580&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.