Bodil Rosenberg (1950 - )

Maler og billedhugger.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=11497&wsektion=alle)

Hjemmeside (http://www.bodilrosenberg.dk/)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.