Bruno Schmidt

Landskabsmaler der arbejdede i 1940-50érne. Evt. med rødder i det fynske. Oplysninger efterlyses.

Henvisninger


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.