Carl Lorck (1829 - 1882)

Norsk maler

Fulde navn: Carl Julius Lorck

Henvisninger


Store Norske Leksikon (https://snl.no/Carl_Lorck)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.