Carl Petersen (1874 - 1923)

Arkitekt, keramiker

Fulde navn: Johan Carl Christian Petersen

Henvisninger


Dansk Biografisk Leksikon (https://biografiskleksikon.lex.dk/Carl_Petersen_-_arkitekt)

Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=3550)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.