Carl Ryder (1858 - 1923)

Søofficer, polarforsker og tegner.

Fulde navn: Carl Hartvig Ryder.

Henvisninger


Faber

Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ryder)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.