Carl Ryder (1858 - 1923)

Søofficer, polarforsker og tegner.

Fulde navn: Carl Hartvig Ryder.

Henvisninger


Faber

Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Ryder)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.