Carlo Dalgas (1821 - 1851)

Maler

Fulde navn: Carlo Eduardo Johan Dalgas

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=488&wsektion=alle)

Kunstindeks Danmark (https://www.kulturarv.dk/kid/SoegKunstnerVaerker.do?kunstnerId=488)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.