Carlo Hornung-Jensen (1882 - 1960)

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbachRefresh.do?kunstnerId=7369&wsektion=alle)
Slyngbom
Samlerens Kunstnerleksikon
se kunstnerens gravsted på http://www.gravsted.dk/person.php?navn=chornung-jensen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.