Charlotte Hanmann (1950 - )

Billedkunstner.

Datter af malerne Poul Hanmann og Inger Hanmann.

Henvisninger


Weilbach (https://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=6989&wsektion=alle)

Kunstnerens hjemmeside (https://charlottehanmann.weebly.com/)

Kunstnerens blog (http://charlottehanmann.blogspot.com)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.