Chr. Fjord (1863 - 1939)

Maler.

Fulde navn: Christen Tarbensen Fjord, kaldet "Kræ' Fywer".

Henvisninger


Samleren, Slyngbom, Faber

Peter Søndergaard, "Christen Fjord, klitbonde og maler i Nørre Lyngvig", Roskilde Universitet 2013 (https://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/40955961/Christen_Fjord.pdf)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.