Dagfin Werenskiold (1892 - 1977)

Norsk maler og billedhugger

Søn af maleren Erik Werenskiold

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Dagfin_Werenskiold)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.