Elly Hoffman-Petersen (1910-2002)

Landskabsmalerinde.

Udstillede KE 1934 under navnet Elly Jørgensen, og i 1935 som Hoffmann Petersen. Har malt både naturalistisk og abstrakt.
Hun blev inviteret til at deltage på Høst udstillingen men afslog.

Henvisninger


Suensons og Jastraus leksika.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.