Emil Nielsen (1897-1973)

Maler fra Svendborg.

Henvisninger


Omtalt i M.Hein´s bog Kunst og originaler. SAK Kunstfond.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.