Erich Kubierschky (1854 - 1944)

Maler.

Tilknyttet Kunstnerkolonien Egernsundmalerne

Henvisninger


Thieme-Becker, Vollmer, Feddersen, Faber

Tysk Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Erich_Kubierschky)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.