Erik Anker ( - )

Norsk arkitekt og akvarelmaler

Henvisninger


Lidingökonstnärerna (http://www.lidingokonstnarer.se/medlemmar/erik-anker/)

Rælingen Kunstforening (http://ralingen.kunstforening.no/gammelt_arkiv/program/p020427.htm)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.