Erik Engelstoft (1911 - 2003)

Arkitekt

Gift med tegner og maler Gunni Engelstoft

Henvisninger


Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.