Erik Gruno (1916-2000)

Figurativ maler indtil 1950,derefter abstrakt

Henvisninger :

Munksgaards Kunstnerleksikon


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.