Erik Olsen (1936 - )

Landskabsmaler.

Henvisninger


Weilbachs Kunstnerleksikon, 4. udgave, bind 6, s. 262 (ej repræsenteret i netversionen)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.