Erik Schøyen (1871 - 1957)

Norsk maler

Henvisninger


Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Erik_Sch%C3%B8yen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.