Erik Sievert (1897-1961)

Broder til Maleren Otto Sievert.

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=969&wsektion=alle)
se kunstnerens gravsted på http://www.gravsted.dk/person.php?navn=eriksievert

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.