Eugen Dücker (1841 - 1916)

Maler

Fulde navn: Eugène Gustav Dücker

Tilknyttet Kunstnerkolonien Egernsundmalerne

Henvisninger


Thieme & Becker, Vollmer, Feddersen, Faber

Tysk Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Eugen_D%C3%BCcker)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.