Ferdinand Finne (1910 - 1999)

Norsk teatermaler, kostumedesigner, grafiker, maler og forfatter.

Henvisninger


Norsk Kunstlerleksikon (https://nkl.snl.no/Ferdinand_Finne)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.