Finn Andersen (1909 - 1987)

Maler.

Fulde navn: Finn Kaj Andersen.

Henvisninger


Suenson, Slyngbom, Munksgaard og Faber

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.