Franz Šedivý (1888 - 1973)

Maler, heraldiker

Fulde navn: Franz Joseph Poul Šedivý

Søn af tegner og litograf Franz Šedivý

Henvisninger


Weilbachs Kunstnerleksikon, 4. udgave, bind 7, s. 383-384 (Kunstneren er ikke medtaget i internetudgaven)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.