Freddie Holm Nikolajsen (1942 - ?)

Maler, keramiker

Tilhørte kunstnergruppen De unge Vilde

Henvisninger


Wikipedia (https://da.wikipedia.org/wiki/Freddie_Holm_Nikolajsen)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.