Frederik Lange (1870-1941)

Landskabsmaler. Søn af Kunsthistorikeren Julius Lange.

Henvisninger


Weilbach (http://www.kulturarv.dk/kid/VisWeilbach.do?kunstnerId=2762&wsektion=alle)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.