Frederik Rohde

Landskabsmaler.KE 1958-62,64.

Henvisninger


Opført i Munksgaards Kunstnerleksikon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.