Fritz Røed (1928 - 2002)

Norsk billedhugger

Henvisninger


Norsk Kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/Fritz_R%C3%B8ed)

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.