Fritz Stoltenberg (1855 - 1921)

Maler.

Tilknyttet kunstnerkolonien Egernsundmalerne.

Henvisninger


Thieme-Becker, Feddersen, Faber

Medmindre andet er angivet, er indholdet af denne side licenseret under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.