G.K. Hansen (1889 - 1954)

Maler.

Fulde navn: Georg Julius Karl Johan Hansen.

Henvisninger


Suenson.

Løkken i Kunsten (http://www.loekkenikunsten.dk/nr-lyngby-maler-biografi-10.html)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.